De hotels

in de Azoren

De inwoners van Honduras

Momenteel heeft Honduras 9.038.741 inwoners. Gekeken naar de oppervlakte van het land, zijn dit relatief weinig inwoners. Doordat een groot gedeelte van Honduras in armoede leeft, zijn er verschillende inwoneraantallen bekend. Men gaat ervan uit dat het werkelijke inwoneraantal wat hoger ligt, dan bekend is. Dit komt, omdat veel van de inwoners, die in armoede leven, hun kinderen niet altijd aangeven bij hun lokale gemeente.
De geschiedenis van Honduras

Toen Christoffer Columbus Honduras in 1502 ontdekte, werd het land bewoond door de Maya’s en de Lenca’s. Het toenmalige Honduras was tot 1821 een kolonie van Spanje. Toen Honduras haar onafhankelijkheid verkreeg, maakte het land een aantal jaar deel uit van de Verenigde Staten van Centraal-Amerika. Deze vielen in 1840 uit elkaar.

Vanaf 1840 kwam Honduras onder de leiding van Guatemala te staan. De daaropvolgende jaren was het vooral Noord-Amerika, dat veel invloed uitoefende op het land.

Bevolkingsgroepen van Honduras

In Honduras wonen verschillende bevolkingsgroepen. Dit zijn de volgende groepen:

1. Ladino’s
Dit zijn de afstammelingen van de Spanjaarden, die rond het jaar 1500, naar Honduras kwamen. Deze bevolkingsstam is voortgekomen uit de vermenging van de Spanjaarden en de inheemse bevolkingsgroepen van die tijd.

2. Indígena’s
Deze groep woont voornamelijk in een slecht te bereiken gebied, genaamd La Mosquitia. Dit gebied grenst aan Nicaragua. Deze bevolkingsgroep woont voornamelijk in houten huisjes op palen aan de kust van Honduras.

3. Eilanders
Deze bevolkingsgroep woont op de Baai-eilanden Roatán, Utila en Guanaja. Deze groep bestaat vooral uit nakomelingen van Engelsen, die zich op de eilanden gevestigd hebben tijdens de Engelse bezetting. Met deze bevolkingsgroep gaat het, in tegenstelling tot de andere twee groepen, economisch gezien wat beter. Dit komt vooral door het feit dat deze bevolkingsgroep de Engelse taal beheerst.